Q. Vai īrnieki dzīvokļu kompleksos, kondomīnijās vai piekabju parkos maksā īpašuma nodokļus? A. Nav vispārpieņemts, ka nekomerciālajam īrniekam lūdz īpašu nodokļa maksāšanu. Īpašuma nodokļi ir īpašnieka pienākums, ja vien nomas līgumā nav noteikts citādi. Tomēr nomas maksa, kas jāmaksā par dzīvokļa īpašnieka īpašniekiem, ir pietiekama, lai segtu visus savus izdevumus, piemēram, hipotēkas maksājumus, apdrošināšanu, uzturēšanu un īpašuma nodokļus.

Ja viņi nevar savākt pietiekami daudz nomas, lai segtu savus izdevumus, viņiem būs negatīva naudas plūsma uz ieguldījumu īpašumu. Un neviens to nevēlas.

Attēls pieklājīgi no Shutterstock Vairāk padomu no Money Girl

Komentāri Par Vietnē: